Pakalpojumi

 Pastāvīgo Klientu apkalpošanas nodaļa atrodas universālveikala 4. stāvā.