Stockmann rudens loterijas noteikumi 

No 5.08. līdz 30.09. iepērcieties universālveikalā Stockmann vismaz 10 EUR vērtībā, reģistrējiet savu Stockmann Pastāvīgā Klienta karti un piedalieties loterijā, kuras galvenā balva ir lidojums uz Ņujorku vai Singapūru divām personām. Laimējiet 300 EUR Stockmann dāvanu karti un iepirkšanos ar personīgo stila konsultantu, kā arī Hedonic SPA Wellness centra abonementu uz mēnesi vai Moss procedūru Moss Body Renewal.

Loterijas atļaujas nr. 5879.

1.   PREČU UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

1.1.  SIA “STOCKMANN”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003398680, juridiskā adrese: 13. janvāra iela 8, Rīga, LV- 1050, Latvija.                           

2.     LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

2.1.  Loterija notiek tirdzniecības centrā “Stockmann”, Rīgā, 13. janvāra ielā 8, LV-1050.                                                       

3.     LOTERIJAS NORISES LAIKS:

3.1.  Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 05. augsta līdz 2019. gada 30. septembrim.

3.2.  Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 02. oktobrī plkst. 14:00.

3.3.  Loterijas laimētāji tiks publicēti 2019. gada 04. oktobrī mājas lapā www.stockmann.lv.

3.4.  Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 05. augsta līdz 2019. gada 04. oktobrim.

3.5.  Loterijas laimestu izsniegšana ir līdz 2019. gada 18. oktobrim.

3.6.  Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 25. oktobrim.                                                                  

4.     BALVAS:

4.1.  Balvu fondā ietilpst 9 (deviņas) balvas:

4.1.1. 1 (viena) galvenā balva – aviobiļetes 2 (divām) personām lidojumam turp un atpakaļ uz Ņujorku vai Singapūru pēc laimētāja izvēles. Lidojumu būs iespējams izmantot laika periodos no 2019. gada 01. novembra līdz 2019. gada 15. decembrim un no 2020. gada 15. janvāra līdz 2020. gada 31. martam. Lidojums ir jāsaskaņo ar aviokompāniju “Finnair” līdz 2019. gada 20. novembrim.

4.1.2. 5 (piecas) “Stockmann” dāvanu kartes, katra 300,00 EUR (trīs simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā. Pēc laimētāja izvēles tiks nodrošināts “Stockmann” stilists – konsultants, to iepriekš saskaņojot.

4.1.3. 2 (divi) “HEDONIC SPA” Wellness centra abonementi 1 (vienam) mēnesim;

4.1.4. 1 (viena) “HEDONIC SPA” Moss Body Renewal procedūra.

4.2.  Balvu fonda kopējā vērtība ir 3710,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti desmit eiro, 00 eiro centi).                                          

6.     PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1.  Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2019. gada 05. augsta līdz 2019. gada 30. septembrim tirdzniecības centrā “Stockmann” jāveic pirkums vismaz 10,00 EUR (desmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā, neieskaitot pirkuma summā preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, medikamenti, rēķinu apmaksa un finanšu darījumi, mobilo sakaru pakalpojumu priekšapmaksas kartes.

6.2.  Dalībnieks reģistrējas loterijai pirkuma laikā reģistrējoties ar savu Stockmann Pastāvīgā Klienta karti.

6.3.  Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz pirkuma čeka tiek izdrukāts apstiprinošs teksts par dalību loterijā.

6.4.  Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.

6.5.  Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu.

6.6.  Organizētājs neatbild par:

6.6.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies veicot loterijas pirkumu vai saņemot balvu;

6.6.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;

6.6.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

6.7.      Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi saglabāt reģistrācijas un noteikt laimētājus, kā arī apstrādei SIA “STOCKMANN” datu bāzē ar mērķi nodrošināt reģistrāciju, saglabāt veiktās reģistrācijas, publicēt laimētājus un izsniegt balvas.                                                                                                                     

7.     PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1.      Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 9/30 000.

8.     DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1.  Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic loterijas noteikumiem atbilstošs pirkums un pirkuma laikā jāreģistrējas loterijai izmantojot savu Stockmann Pastāvīgā Klienta karti.

8.2.  Stockmann patstāvīgā klienta karti ir iespējams iegūt Stockmann Pastāvīgo Klientu nodaļā, tirdzniecības centrā “Stockmann”, Rīgā, 13. janvāra ielā 8, LV-1050 4.stāvā.

8.3.  Lai noformētu Stockmann Pastāvīgā Klienta karti, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāaizpilda pieteikuma veidlapa. Kartes izgatavošana notiek nekavējoties un tā ir aktīva uzreiz pēc izsniegšanas. Karti iespējams noformēt no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma un tā ir beztermiņa. Kartes izgatavošanas maksa ir 2,50 EUR (divi eiro, 50 centi).                                                                            

9.     LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

9.1.  Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām un loterijas noteikumiem atbilstošām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.

9.2.  Laimētāji tiks izlozēti SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Brīvības ielā 104, 4. kabinets, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.

10.  LAIMESTA SAŅEMŠANA:

10.1.   Balvas jāsaņem SIA “STOCKMANN” Pastāvīgo Klientu nodaļā Rīgā, Rīgā, 13. janvāra ielā 8, LV-1050, līdzi ņemot laimējušo Stockmann Pastāvīgā Klienta karti un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.

10.2.   Laimesta saņemšanas laiks jāpiesaka iepriekš zvanot pa tālruni +371 67071222.

10.3.   Laimētājiem balvas ir jāizņem līdz 2019. gada 18. oktobrim. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un paliek SIA “STOCKMANN” īpašumā.

10.4.   Balvas netiks sūtītas pa pastu, izmaksātas naudā vai mainītas pret citu pakalpojumu vai preci.

10.5.   Ja balvas laimētājs ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, balvu var saņemt, ierodoties ar vismaz 1 (vienu) no vecākiem vai aizbildni, vai ņemot līdzi rakstisku apliecinājumu, kurā viens no vecākiem vai aizbildnis rakstiski apliecina, ka piekrīt, ka personai tiek izsniegta balva. 

11.  PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

11.1.   Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 25. janvārim, iesniedzot SIA “STOCKMANN” birojā, 13. janvāra ielā 8, Rīgā, LV- 1050 rakstisku iesniegumu.

11.2.   Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

12.  DALĪBAS AIZLIEGUMS:

12.1.   Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un SIA “STOCKMANN” darbinieki. Laimētāji apliecina, ka nav minēto uzņēmumu darbinieki, parakstoties par balvas saņemšanu.

12.2.   Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties loterijā, laimētā balva paliek SIA “STOCKMANN” īpašumā.

13.  NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

13.1.   Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.stockmann.lv.